Tag: ยาพาราเซตามอล

ยาเขียวตราใบโพธิ์

ยาเขียวตราใบโพธิ์ Vs ยาพาราเซตามอลยาเขียวตราใบโพธิ์ Vs ยาพาราเซตามอล

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 มีหลายข่าวลือว่า ยาเขียว เป็นยาที่สามารถต้านไวรัส Covid-19 ได้ ซึ่งเป็นข่าวปลอมที่มีหลายนักวิย แพทย์ และสำนักข่าวหลายรายต้องออกมาเตือนว่าเป็นข่าวปลอม โดยให้ข้อมูลข่าวปลอมนี้ระบุว่า เมื่อทานยาเขียวเข้าไปจะทำให้เกิดความร้อนภายใน เมื่อเกิดความร้อนจะทำให้ขับเหงื่อและปัสสาวะออกมา ซึ่งเชื้อไวรัส Covid-19 จะออกมาพร้อมกับเหงื่อและน้ำปัสสาวะ  ซึ่งตามข้อความรู้ของแพทย์ระบุว่ายาเขียวไม่สามารถรักษา Covid-19 ได้ แต่ยาเขียวเป็นความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยที่ใช้กระทุ้งไข้ หัด อีสุกอีใส ซึ่งก็ยังไม่มีงานวิจัยไหนระบุชัดเจนว่า ยาเขียวสามารถรักษาอาคาร Covid-19 ได้นั่นเอง  แต่ก็มีหลายคนที่ยังสงสัยในส่วนของยาเขียวตราใบโพธิ์ สามารถทานแทนยาพาราเซตามอลได้หรือไม่ วันนี้เราเลยมีข้อมูลส่วนนี้มาให้กับคุณแทน  ทานยาเขียวตราใบโพธิ์แทนยาพาราเซตามอลได้จริงหรือ?